ESG skal være en god forretning. Ganske enkelt.

ESG Navigator hjælper jer med at prioritere det, som giver mest værdi for jeres forretning.

Den lige vej fra A til B

ESG Navigator gør det mere enkelt for jer at sætte kursen for jeres arbejde med ESG.

I får et digitalt værktøj og en dedikeret rådgiver, der tilsammen sikrer, at I forstår, hvad der er væsentligt og værdifuldt for jer at holde fokus på. I får også viden om, hvordan I skal omsætte det til konkrete mål, der gavner jeres forretning – også på bundlinjen.

Alt dette får I

 • Et digitalt værktøj der gør ESG-rapportering let og overskueligt.
 • Grundlæggende viden om ESG, og webinarer der altid holder jer opdateret.
 • Hjælp til væsentlighedsanalysen der hjælper jer med at prioritere jeres indsatser.
 • Ubegrænset IT-support.
 • Adgang til værktøjet for ekstern rådgiver, fx revisor.

Personlig ESG-Rådgiver

Den personlige ESG-rådgiver fra Viegand Maagøe hjælper jer med:

 • Løbende tjek-ind-møder med fast dagsorden.
 • Vejledning i brug af ESG Navigator.
 • Hjælp og rådgivning til jeres videre arbejde med ESG.

Derfor gavner ESG jeres virksomhed

Stå stærkt i markedet

Uanset om I er underlagt CSRD eller ej, vil I blive mødt af stigende krav fra jeres interessenter, kunder og samarbejdspartnere om, at I tager ESG seriøst. Derfor bør I starte allerede nu med at gøre ESG til en del af jeres strategi. Sådan står I stærkest i markedet.

Hold dig opdateret

Modtag vores nyhedsmail om ESG
Nyhedsmail

Så enkelt kan det gøres

 • 1
  Foranalyse
  Med foranalysen kontakter I et lille udvalg af interessenter i værdikæden for at få indsigt i, hvilke ESG-temaer der er vigtige, og dermed hvilke temaer I vil undersøge nærmere i væsentlighedsanalysen. I vælger selv temaerne, men bruger indsigterne til at undgå blinde vinkler.
  Tidsforbrug: 2-5 uger
  Forudsætninger: Kendskab til forretningsmodellen og værdikæden
  Foranalyse
 • 2
  Væsentlighedsanalyse
  I den dobbelte væsentlighedsanalyse får jeres interessenter tilsendt spørgeskemaer, hvor de skal vurdere væsentligheden af ESG-temaerne på en skala fra 1 til 5. Resultatet klæder jer på til at vælge, hvilke emner der skal indgå i jeres fremtidige ESG-arbejde.
  Tidsforbrug: 3 måneder
  Forudsætninger: Gennemført foranalyse, kontakt til værdikæden og interne workshops
  Væsentlighedsanalyse
 • 3
  ESG-Data
  Vælg fra væsentlighedsmatrixen, hvilke emner indenfor E, S og G I vil arbejde videre med. Herefter kan I tilføje kvalitative og kvantitative data til emnerne. Værktøjet viser jer præcis, hvilke data I skal indsamle for at leve op til CSRD.
  Tidsforbrug: 3 måneder
  Forudsætninger: Adgang til virksomhedens data
  ESG data
 • 4
  Resultat
  På resultatsiden får I overblik over krav fra CSRD og jeres data. I har mulighed for at tilføje KPI’er og lægge grunden til en strategisk og langsigtet ESG-indsats. I kan desuden eksportere både data og resultat af væsentlighedsanalysen til jeres virksomhedsrapport.
  Resultat

Priser

Standard
Pris: 72.000 kr./år

1 bruger

2 tjek-ind

5 timers sparring

Plus (anbefalet)
Pris: 96.000 kr./år

5 brugere

6 tjek-ind

20 timers sparring

Adgang for ekstern rådgiver

PRO
Pris: 120.000 kr./år

20 brugere

6 tjek-ind

30 timers sparring

Adgang for ekstern rådgiver

Efter behov

Vi planlægger sammen et forløb, der passer til jeres behov.

Har I brug for ekstra sparring i starten, at vi overtager projektledelsen, eller at vi udformer jeres ESG-rapport? Kontakt chef for Ledelse og Strategi Bjarne Bach på tlf.: 51 89 28 07 eller på bba@viegandmaagoe.dk.

ESG Navigator udbydes af Viegand Maagøe

Hovedkontor
Nørre Søgade 35
1370 København K

Samsøvej 31
8382 Hinnerup

Tlf.: 33 34 90 00
info@viegandmaagoe.dk
Cvr.nr: 29688834

Kontakt os